1. 
juma’ prayer, ka’ba, 1904

    juma’ prayer, ka’ba, 1904

    (via khaboom)